Serviceavtal

green-square.pngLUGN

Tack vare HAULOTTE servicesavtal kan du fokusera på ditt företags kärnverksamhet samt din konkurrenskraft. Att ha tillförlitlig och väl underhållen utrustning, vara befriad från tekniska begränsningar gällande dina maskiner, ha kontroll över dina underhållskostnader, att hela tiden ha en utrustning som överensstämmer med lagar och normer: Kontrakten skräddarsys efter dina behov.

green-square.pngUnderhållsavtal:

Detta erbjudande hanterar allt som har att gör med underhållsplanen på din maskin. Erbjudandet bidrar till att ge ett heltäckande och kvalitativt avtal gällande maskinunderhållet, och garanterar därmed ett optimalt andrahandsvärde samtidigt som utnyttjandegraden maximeras.

green-square.pngAvtal gällande förlängd garanti:

Den förlängda garantin är ett kompletterande erbjudande som frivilligt kan läggas till tillverkarens garanti. Kunden hanterar på ett bekvämt sätt budgeten gällande reparationerna och behåller värdet på sin utrustning. Kunden åtnjuter även ett förenklat förfarande i händelse av fel.

green-square.pngAvtal gällande full service:

Detta erbjudande är en kombination av underhållskontrakt och förlängd garanti till ett förmånligt pris.

green-square.pngAlternativet regelbundna kontroller:

Detta erbjudande finns som tillval till våra serviceavtal och gör det möjlig för dig att på ett strikt sätt respektera dina juridiska skyldigheter samtidigt som du befrias från dina planeringsuppgifter med Haulotte Services.

 

chevron_vert.png