Haulotte Financial Services

mapmachines.png

 

 

 

Haulotte Financial Services erbjuder ett brett utbud av finansieringslösningar. Och alla är de utformade för att uppfylla de skiftande behoven hos just din verksamhet. Här nedan beskrivs några av våra mest populära leasingsalternativ. Läs igenom dem och ring vår representant om du vill ha mer information eller om du har frågor

 

 

Finansiell leasing

Med finansiell leasing övertar ditt företag ägandeskapet i slutet av leasingperioden.

Alternativ

Fasta månadsbetalningar
Leasingtagaren äger utrustningen i slutet av leasingperioden
Skatteavdrag för hela hyreskostnaden
Betala utrustningen över tid

Fördelar

Fasta kostnader underlättar budgeteringen
Låntagaren kan utnyttja skattemässiga fördelar fullt ut
Bevarar det arbetande kapitalet

Avbetalning

Med avbetalningsalternativet kan företaget köpa utrustningen för en summa som fastställs i början av kontraktsperioden.

Alternativ

Rak amortering eller annuitet
Avbetalningsperiod mellan 3 och 10 år i proportion till den förväntade ekonomiska livslängden

Fördelar

Möjliggör kapitalkrävande investeringar
Kunden behåller utrustningen efter avbetalningsperiodens slut
Eventuell förtidslösen av avtalet sker till aktuell restskuld. Inga extraavgifter tas ut
Möjlighet till extra amortering för att betala av restskulden i snabbare takt

Operationell leasing

Med operationell leasing betalar företaget för att hyra utrustningen och i slutet av leasingperioden finns det olika alternativ

Alternativ

Fasta månadsbetalningar
I slutet av leasingperioden kan du köpa utrustningen, förlänga leasingperioden, uppgradera till en nyare modell eller lämna tillbaka utrustningen till Haulotte Financial Services.
Leasingtagaren kan räkna betalningarna som en utgift (kontrollera med revisor)
Betala endast för användningen av utrustningen
Kan skaffa planerad ersättningsutrustning

Avantages

Fasta kostnader underlättar budgeteringen
Operativt ägande
Kan ge skattefördelar
Bevarar det arbetande kapitalet
Vid periodens slut kan utrustningen ersättas med en ny enhet
Lägre månadsbetalningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

suede.png